Առցանց ֆորում

شکر

  • Վերջինը11.57
  • Բարձր11.63
  • Ցածր11.39
  • Առավելագույն տատանում0.05
  • Առավելագույն տատանումները%0.78%
  • Բացեք11.43
  • Ժամանակը19:55:36
  • Երեկ11.41
  • Փոխել%1.4%
  • Փոփոխություն0.16

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը شکر

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը شکر

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
11.57 ՌԻԱԼ19:55:36
11.58 ՌԻԱԼ19:55:27
11.57 ՌԻԱԼ19:52:32
11.59 ՌԻԱԼ19:51:51
11.62 ՌԻԱԼ19:47:21
11.63 ՌԻԱԼ19:47:12
11.62 ՌԻԱԼ19:45:25
11.61 ՌԻԱԼ19:45:13
11.62 ՌԻԱԼ19:44:39
11.61 ՌԻԱԼ19:43:20
11.59 ՌԻԱԼ19:42:24
11.55 ՌԻԱԼ19:42:11
11.54 ՌԻԱԼ19:41:05
11.52 ՌԻԱԼ19:38:28
11.54 ՌԻԱԼ19:38:12
11.52 ՌԻԱԼ19:36:12
11.5 ՌԻԱԼ19:32:32
11.48 ՌԻԱԼ19:26:12
11.47 ՌԻԱԼ19:25:54
11.48 ՌԻԱԼ19:11:21
11.46 ՌԻԱԼ18:55:40
11.47 ՌԻԱԼ18:55:32
11.46 ՌԻԱԼ18:48:20
11.48 ՌԻԱԼ18:40:22
11.47 ՌԻԱԼ18:39:41
11.48 ՌԻԱԼ18:39:32
11.47 ՌԻԱԼ18:39:24
11.48 ՌԻԱԼ18:33:33
11.49 ՌԻԱԼ18:33:26
11.48 ՌԻԱԼ18:33:10
11.46 ՌԻԱԼ18:31:44
11.47 ՌԻԱԼ18:31:36
11.48 ՌԻԱԼ18:30:29
11.46 ՌԻԱԼ18:28:17
11.48 ՌԻԱԼ18:27:28
11.46 ՌԻԱԼ18:25:57
11.47 ՌԻԱԼ18:25:47
11.48 ՌԻԱԼ18:14:31
11.5 ՌԻԱԼ18:14:25
11.49 ՌԻԱԼ18:14:18
11.5 ՌԻԱԼ18:13:10
11.48 ՌԻԱԼ18:09:44
11.46 ՌԻԱԼ17:58:09
11.48 ՌԻԱԼ17:55:24
11.49 ՌԻԱԼ17:55:18
11.48 ՌԻԱԼ17:51:11
11.49 ՌԻԱԼ17:49:51
11.5 ՌԻԱԼ17:49:30
11.48 ՌԻԱԼ17:48:20
11.49 ՌԻԱԼ17:48:09
11.5 ՌԻԱԼ17:46:41
11.51 ՌԻԱԼ17:46:35
11.5 ՌԻԱԼ17:45:29
11.52 ՌԻԱԼ17:44:18
11.5 ՌԻԱԼ17:42:16
11.52 ՌԻԱԼ17:42:09
11.51 ՌԻԱԼ17:41:24
11.52 ՌԻԱԼ17:41:17
11.5 ՌԻԱԼ17:41:10
11.52 ՌԻԱԼ17:40:13
11.53 ՌԻԱԼ17:39:55
11.52 ՌԻԱԼ17:36:33
11.54 ՌԻԱԼ17:36:26
11.52 ՌԻԱԼ17:36:18
11.5 ՌԻԱԼ17:17:02
11.48 ՌԻԱԼ17:14:10
11.46 ՌԻԱԼ17:08:18
11.48 ՌԻԱԼ17:02:21
11.46 ՌԻԱԼ16:55:47
11.45 ՌԻԱԼ16:51:42
11.44 ՌԻԱԼ16:51:34
11.45 ՌԻԱԼ16:50:29
11.44 ՌԻԱԼ16:50:21
11.43 ՌԻԱԼ16:40:47
11.44 ՌԻԱԼ16:40:38
11.43 ՌԻԱԼ16:40:13
11.45 ՌԻԱԼ16:34:44
11.44 ՌԻԱԼ16:34:38
11.45 ՌԻԱԼ16:34:18
11.46 ՌԻԱԼ16:33:42
11.45 ՌԻԱԼ16:32:41
11.46 ՌԻԱԼ16:31:01
11.48 ՌԻԱԼ16:30:13
11.5 ՌԻԱԼ16:29:53
11.48 ՌԻԱԼ16:24:09
11.46 ՌԻԱԼ16:22:24
11.47 ՌԻԱԼ16:22:17
11.48 ՌԻԱԼ16:21:09
11.43 ՌԻԱԼ16:20:12
11.41 ՌԻԱԼ16:00:40
11.39 ՌԻԱԼ15:40:29
11.41 ՌԻԱԼ15:30:25
11.42 ՌԻԱԼ15:30:14
11.41 ՌԻԱԼ15:28:16
11.42 ՌԻԱԼ15:28:09
11.41 ՌԻԱԼ15:04:16
11.42 ՌԻԱԼ15:01:43
11.43 ՌԻԱԼ14:59:56
11.42 ՌԻԱԼ14:58:50
11.43 ՌԻԱԼ14:58:43
11.41 ՌԻԱԼ14:52:23
11.43 ՌԻԱԼ14:50:11
11.42 ՌԻԱԼ14:48:51
11.43 ՌԻԱԼ14:46:41
11.42 ՌԻԱԼ14:45:21
11.43 ՌԻԱԼ14:44:09
11.42 ՌԻԱԼ14:42:09
11.41 ՌԻԱԼ14:29:09
11.42 ՌԻԱԼ14:28:58
11.41 ՌԻԱԼ13:47:40
11.42 ՌԻԱԼ13:47:34
11.43 ՌԻԱԼ13:47:28
11.41 ՌԻԱԼ13:36:24
11.42 ՌԻԱԼ13:35:48
11.43 ՌԻԱԼ13:32:33
11.41 ՌԻԱԼ12:38:51
11.43 ՌԻԱԼ12:24:35
11.41 ՌԻԱԼ12:22:15
11.43 ՌԻԱԼ12:22:09
11.41 ՌԻԱԼ12:21:28
11.43 ՌԻԱԼ12:12:48
11.45 ՌԻԱԼ12:12:22
11.43 ՌԻԱԼ12:11:25
11.45 ՌԻԱԼ12:10:37
11.43 ՌԻԱԼ12:01:48
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ