Առցանց ֆորում

Rice

  • Վերջինը10.995
  • Բարձր11.053
  • Ցածր10.973
  • Առավելագույն տատանում0.02
  • Առավելագույն տատանումները%0.09%
  • Բացեք11.053
  • Ժամանակը18:32:25
  • Երեկ11.043
  • Փոխել%0.44%
  • Փոփոխություն0.048

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Rice

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը Rice

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
10.995 ՌԻԱԼ18:32:25
10.98 ՌԻԱԼ18:31:52
10.983 ՌԻԱԼ18:30:57
10.98 ՌԻԱԼ18:30:51
10.983 ՌԻԱԼ18:28:59
10.985 ՌԻԱԼ18:24:46
10.98 ՌԻԱԼ18:24:35
10.983 ՌԻԱԼ18:24:24
10.985 ՌԻԱԼ18:19:47
10.988 ՌԻԱԼ18:19:42
10.99 ՌԻԱԼ18:17:36
10.993 ՌԻԱԼ18:17:22
10.995 ՌԻԱԼ18:16:33
10.993 ՌԻԱԼ18:16:27
10.995 ՌԻԱԼ18:15:08
10.993 ՌԻԱԼ18:13:50
10.985 ՌԻԱԼ18:13:45
10.98 ՌԻԱԼ18:13:41
10.975 ՌԻԱԼ18:09:37
10.978 ՌԻԱԼ18:09:24
10.98 ՌԻԱԼ18:09:11
10.975 ՌԻԱԼ18:09:06
10.973 ՌԻԱԼ18:08:29
10.98 ՌԻԱԼ18:07:06
10.983 ՌԻԱԼ18:06:48
10.988 ՌԻԱԼ18:06:06
10.99 ՌԻԱԼ18:04:11
10.995 ՌԻԱԼ18:04:06
11 ՌԻԱԼ18:02:54
11.003 ՌԻԱԼ18:02:46
11.005 ՌԻԱԼ18:01:44
11.003 ՌԻԱԼ18:01:31
11.005 ՌԻԱԼ18:00:25
11.025 ՌԻԱԼ18:00:18
11.035 ՌԻԱԼ5:39:14
11.043 ՌԻԱԼ5:38:09
11.035 ՌԻԱԼ4:42:10
11.038 ՌԻԱԼ4:39:39
11.04 ՌԻԱԼ4:38:55
11.038 ՌԻԱԼ4:38:42
11.04 ՌԻԱԼ4:37:08
11.045 ՌԻԱԼ4:34:56
11.05 ՌԻԱԼ4:34:49
11.048 ՌԻԱԼ4:30:52
11.05 ՌԻԱԼ4:30:35
11.053 ՌԻԱԼ4:30:17
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ