TGJU Տեղական եւ գլոբալ շուկաներ
Առցանց ֆորում

Aluminium

  • Վերջինը1759.75
  • Բարձր1770.25
  • Ցածր1751.5
  • Առավելագույն տատանում-
  • Առավելագույն տատանումները%-
  • Բացեք-
  • Ժամանակը29 November
  • Երեկ1,759.75
  • Փոխել%0%
  • Փոփոխություն0

Այսօրվա դրությամբ ցուցանիշը չի ներկայացվում

Daily Chart- ը

Այսօրվա դրությամբ ցուցանիշը չի ներկայացվում

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
Այսօրվա դրությամբ ցուցանիշը չի ներկայացվում
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ