Առցանց ֆորում

AEX

  • Վերջինը574.09
  • Բարձր575.25
  • Ցածր574.09
  • Առավելագույն տատանում0.62
  • Առավելագույն տատանումները%0.09%
  • Բացեք575.25
  • Ժամանակը12:03:36
  • Երեկ577.42
  • Փոխել%0.58%
  • Փոփոխություն3.33

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը AEX

Daily Candlestick- ի գրաֆիկը AEX

Այսօր աղյուսակը

Այսօր աղյուսակը

Daily մանրամասն փոփոխություններ

Ժամանակը
574.09 ՌԻԱԼ12:03:36
574.63 ՌԻԱԼ11:33:07
575.25 ՌԻԱԼ11:03:31
langs.notice: langs.profile_notice_1
Կարծիքներ